15 september 2020

Prinsjesdag 2020: noodzaak van sterke publieke sector

foto: Arie Kievit

‘Een goed draaiende economie valt of staat met een goed werkende publieke sector. Het is daarom de verantwoordelijkheid van het kabinet de middelen voor de publieke sector veilig te stellen, ook ten tijde van de coronacrisis’, aldus Patrick Fey voorzitter van CNV Overheid & Publieke Diensten in reactie op de vandaag gepresenteerde Miljoenennota.

 De afgelopen maanden heeft de publieke sector wederom door haar wendbaarheid en flexibiliteit bewezen hoe zij het maatschappelijke belang dient. Zo is de publieke dienstverlening ondanks de onzekere coronacrisis dag en nacht voor de burgers doorgegaan. Medewerkers binnen de publieke sector vervullen dan ook een cruciale rol in de samenleving.

‘Het blijft belangrijk dat niet bezuinigd wordt op de publieke sector. Een constante scholing en ontwikkeling van medewerkers in deze sector is juist nu namelijk cruciaal, zodat ze tijdig meegroeien met de maatschappelijke veranderingen’, aldus Fey.

Meer betrokkenheid

Door de aanhoudende coronacrisis houdt het CNV zorg over de werkgelegenheid. Fey vindt het daarom goed dat het kabinet investeert in de culturele sector die hard is geraakt door de financiële gevolgen van de crisis. Ook binnen provincies en gemeenten staat de financiële positie onder druk. Dat is bijvoorbeeld terug te zien bij gemeenten die zwaar moeten bezuinigen.

Daarnaast pleit het CNV voor meer betrokkenheid en professionele ruimte bij het maken van beleid. Zo blijkt uit recent onderzoek dat ambtenaren onvoldoende worden betrokken bij de kwaliteit van wet- en regelgeving. Het CNV vindt dan ook dat de stem van ambtenaren gehoord moet worden