24 oktober 2018

Reactie nieuwsbrief CAO Waterbedrijven

Beste mensen,

Wij krijgen enorm veel reacties op onze nieuwsbrief waarin wij proberen uit te leggen wat er is gebeurd en wat de reden van de vakbonden is om niet akkoord te gaan met het aangepaste voorstel van de werkgevers. Dat is fijn want op die manier horen wij snel wat er leeft onder de mensen. Daarom willen wij nu ook even reageren op een veel gehoorde reactie als zouden de bonden het bijltje erbij neer gooien, de strijdbijl hebben begraven, het hoofd in de schoot leggen, een mes in het varken laten steken (die was voor ons nieuw), gelaten reageren etc etc.

Laat één ding helder zijn: dat is niet geval!

Het is niét zo dat wij een gelaten houding hebben willen uitstralen in onze nieuwsbrief. Wij hebben geprobeerd om tekst en uitleg aan de leden te geven van wat er tot nu toe is gebeurd en wat de huidige stand van zaken is. Wees ervan verzekerd dat wij de “strijdbijl nog niet hebben begraven” of “het bijltje er bij neer hebben gegooid”.

Maar, wij willen voorkomen dat wij als bestuurders aangeven dat er verdere actie gevoerd “moet” worden terwijl er misschien geen bereidheid meer is als de werkgever over gaat tot een eenzijdige loonsverhoging. Dat is namelijk wat de werkgever denkt. Wij denken van niet maar dat willen we wel graag zeker weten. Dus als het van onderop komt is het hartstikke fijn en zijn wij de eersten die voorop gaan, maar dan verwachten wij ook dat er velen zullen volgen!

Als er voldoende reacties komen en de roep om vervolgacties sterker wordt zullen wij daar absoluut gehoor aan geven. De eerste reacties die ons vanochtend per mail bereiken lijken die kant op te gaan.

Dus ons verzoek ook aan iedereen: ga het gesprek aan met je collega’s en peil de meningen.

Wij horen graag van jullie.

Met een hartelijke en strijdbare bondsgroet,

Namens FNV en CNV

Linda Groen en Abhilash Sewgobind