21 juli 2016

Stand van zaken CAO en sociaal plan TNT

Reeds geruime tijd overleggen wij met TNT over een nieuwe CAO en sociaal plan. Tussentijds zijn er allerlei ontwikkelingen geweest die van invloed zijn  op het onderhandelingsproces, denk met name aan de voorgenomen overname van TNT door FedEx.

 

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de CAO en het sociaal plan op dit moment?
Er wordt hard gewerkt aan een resultaat. De details van dit resultaat worden de komende periode verder uitgewerkt. Eind augustus verwachten wij het resultaat voor te kunnen leggen. Uiteraard houden we dan ledenraadplegingen waar wel/niet kan worden ingestemd met een nieuwe CAO en sociaal plan voor TNT.