29 september 2019

Tevredenheid bonden over toestaan fusie Sandd en PostNL

Geen seconde te vroeg, zo oordelen CNV Publieke Diensten, FNV Publiek Belang en de Bond voor Post Personeel over het goedkeuren van het samengaan van de twee postbedrijven.

Het groene licht voor de fusie van Sandd en PostNL kwam gisteren op advies van staatssecretaris Keijzer. Verstandig en het getuigt van visie volgens de bonden gezien de voortdurend verslechterende situatie bij de twee concurrenten. ‘Het is goed dat niet gekozen is voor een “veilige”, strikt wetgevingstechnische benadering maar uitdrukkelijk voor een brede afweging, waarbij eindelijk ook gedacht is aan de positie van de medewerkers in de sector. Door dit besluit zijn ongelukken, die snel zouden hebben geleid tot massaontslagen, voorkomen.’

Sociaal verantwoord

De vakbonden hebben de afgelopen twee jaar steeds opgeroepen om de postpartijen toe te staan om hun netwerken samen te voegen en de krachten te verenigen. Dit vanuit de overtuiging dat deze oplossing in de sterk krimpende postmarkt, zal leiden tot fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor al het postpersoneel en dat op een sociaal verantwoorde manier de verdere krimp in de postsector opgevangen kan worden.

Belemmeringen weggenomen

De bonden gaan er van uit dat nu alle belemmeringen zijn weggenomen om tot een fusie te komen met een goede sociale regeling. De volgende stap is uiteraard dat de bedrijven aan zullen geven of en zo ja hoe zij de integratie van de netwerken vorm zullen geven. De vakorganisaties wensen de bedrijven veel succes bij de uitvoering van de integratie en zullen deze kritisch volgen om vast stellen of de sociale beloften worden nagekomen.