5 september 2019

Toezichthouder ACM moet fusie PostNL en Sandd toestaan

 ‘Wij doen een beroep op staatssecretaris Keijzer de fusie tussen PostNL en Sandd alsnog goed te keuren en concrete stappen te nemen om de werkgelegenheid van de postbezorgers te redden.’

‘Niets doen leidt tot het omvallen van de postbedrijven en, als gevolg daarvan, veel en nodeloos banenverlies onder het postpersoneel’, waarschuwt bestuurder Anselma Zwaagstra van CNV Publieke Diensten. op het verbod van toezichthouder ACM op een samengaan van PostNL en Sandd. Ze wil net als de andere bonden af van de slopende concurrentie tussen beide bedrijven.

Onder druk

In een gezamenlijke reactie stellen CNV Publieke Diensten, FNV en BVPP dat ACM veel argumenten aanvoert, die voorbij gaan aan de praktijk waar medewerkers in deze snel krimpende markt dagelijks mee te maken hebben. Van meet af aan was duidelijk ze de fusie zouden afwijzen. Het lijkt er op dat ACM nu de politiek wil beïnvloeden in een richting, die geen rekening houdt met de belangen van medewerkers of de continuïteit van de dienstverlening. In de krimpende postmarkt van Nederland staat het voortbestaan van de postbezorging zwaar onder druk en daarmee het werk van 50.000 postmedewerkers, met name van diegenen die werkzaam zijn bij PostNL en Sandd. ACM bagatelliseert dat de postmarkt jaarlijks met 10 procent krimpt. Op geen enkele wijze kunnen bezuinigingsmaatregelen dit bijhouden. De stelling van ACM, dat alles zo door kan gaan, wordt door de mensen die dagelijks in de postsector werken absoluut niet herkend. Integendeel: de medewerkers en de bedrijven staan zwaar onder druk. Er is nu een jaar gewacht op het voorspelbare oordeel van ACM; de urgentie voor actie is alleen maar toegenomen!

Situatie nog nijpender

Het is volgens de bonden zaak om de lijn te volgen van het advies van onderzoeker Oudeman over de postmarkt, dat zij al in juni vorig jaar aanreikte aan staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. In dat Advies Toekomst Postmarkt raadde ze aan fusie te accepteren. In het advies pleitte Oudeman voor een heldere verschuiving van de huidige moordende (prijs)concurrentie die leidt tot uitholling van arbeidsvoorwaarden naar stabiliteit, door consolidatie tussen de postpartijen toe te staan. Er is niets veranderd aan de noodzaak, alleen is de situatie nog nijpender geworden door de voortdurende volumedaling.

De bonden roepen de staatssecretaris op om ongelukken te voorkomen, die ernstige sociale gevolgen voor de medewerkers in de sector tot gevolg zullen hebben. Sta PostNL en Sandd toe om netwerken samen te voegen en de krachten te verenigen. De bonden zijn er van overtuigd dat deze oplossing, in de sterk krimpende postmarkt, zal leiden tot (1) fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor al het postpersoneel, (2) een toegankelijke en betaalbare dienstverlening te handhaven en (3) sociaal verantwoorde verdere krimp van de sector. Wanneer dit niet mogelijk wordt gemaakt, zullen duizenden postmedewerkers daar de dupe van zijn.