18 mei 2020

Uitbetaling vakantiegeld: maatwerk bij KIWA na overleg met CNV Publieke Diensten

Veel bedrijven zeggen moeite te hebben met het uitbetalen van vakantiegeld. Sommigen hebben zelfs aangekondigd het vakantiegeld niet te kunnen uitbetalen vanwege acute problemen door de coronacrisis. In het algemeen staat CNV Publieke Diensten voor het standpunt dat vakantiegeld uitgesteld loon is en dat bedrijven er in de maanden vóór corona geld voor hadden moeten reserveren. De coronacrisis  is daarom geen reden om het vakantiegeld niet gewoon met het salaris van mei uit te betalen.

Maar CNV Publieke Diensten is ook voor maatwerk per cao of bedrijf, bijvoorbeeld om daarmee banen te kunnen behouden. De financiële situatie is voor elk bedrijf anders. Bestuurder Aynur Polat heeft samen met FNV een afspraak gemaakt met KIWA (testen, inspectie en certificering) om het vakantiegeld voor de helft in de maand mei en voor de andere helft in de maand juni uit te betalen. De variabele beloning en de winstuitkering worden na overleg voor het eind van het jaar uitgekeerd.

Veel bedrijven hebben laten weten moeite te hebben met de uitbetaling van vakantiegeld. Bezorgd over je vakantiegeld? Neem dan contact op met ons meldpunt vakantiegeld.