10 juli 2019

Uitslag Cao Waterbedrijven

Meerderheid stemt vóór nieuwe Cao Waterbedrijven!

De stemming voor de nieuwe cao waterbedrijven is gesloten. Ondanks dat er de nodige kritische opmerkingen zijn gemaakt heeft een overgrote meerderheid van de CNV en FNV leden vóór het onderhandelingsresultaat gestemd.

Van de CNV-stemmers heeft 82% vóór het resultaat gesteld en 18% tegen.
Van de FNV-stemmers heeft 85,98% vóór het resultaat gestemd en 14,02% tegen.

Wij zijn mét het overgrote deel van onze achterbannen blij dat er nu een akkoord is. Met dit akkoord sluiten we een roerige periode af in de watersector. Wij hopen van harte dat de volgende cao ronde op een normale, vlotte manier tot stand zal kunnen komen.

Tot slot bedanken wij iedereen van harte die zich heeft ingezet om de onderhandelingen vlot te trekken. Zonder jullie inzet zouden wij dit resultaat niet hebben kunnen bereiken.
Harstikke bedankt !

Vertegenwoordiging binnen de bedrijven is van groot belang. Juist voor het vlot tot stand brengen van de volgende cao is het van belang leden te hebben! Spoor daarom, samen met dit resultaat, je collega’s aan om ook lid te worden en inspraak te hebben voor de volgende onderhandelingen.

Kijk hier voor het onderhandelaarsresultaat.