21 september 2017

Vakbonden en milieuorganisaties doen dringend beroep op 53 gemeenteraden

Nu gemeenteraden als aandeelhouders moeten beslissen of zij hun Eneco-aandelen behouden of verkopen maken CNV, Greenpeace, FNV en Milieudefensie zich grote zorgen dat gemeenten zich blind staren op financieel gewin op korte termijn, in plaats van oog te hebben voor het maatschappelijk belang; klimaat, innovatie en werkgelegenheid. Daarom roepen vakbonden en milieuorganisaties gezamenlijk op: Als er dan onverhoopt tóch verkocht wordt; stel dan harde eisen aan dit proces!

Handen ineen voor klimaat en werkgelegenheid

De aandeelhoudersvergadering van Eneco komt morgen, vrijdag 22 september bijeen. De voorzitter van de aandeelhouderscommissie heeft de betrokken 53 gemeenten duidelijk gemaakt dat hij niet gehinderd wenst te worden door randvoorwaarden bij mogelijke verkoop van aandelen. Deze Rotterdamse wethouder suggereert ook dat zorgvuldigheid voorop staat maar levert geen boter bij de vis. Een laakbare houding die door sommige colleges van B&W gevolgd dreigt te worden. In diverse gemeenten wordt ook gesteld dat de raden grote zeggenschap over een deal zullen hebben. Dat betwijfelen wij zeer. Gelukkig blijkt de discussie over het maatschappelijk belang meer terrein te winnen. En terecht!

Vijf vragen voor een zorgvuldige afweging

We vragen raadsleden ook een kritische afweging te maken en harde eisen te stellen aan dit proces; Eis dat er bij verkoop garanties komen dat Eneco niet geofferd wordt aan private equity bedrijven, laat het niet tot een veiling komen, behoud vooralsnog een meerderheidsbelang en bouw desnoods gefaseerd af. Onderstaande 5 vragen leiden tot een zorgvuldige afweging t.a.v. verduurzaming, werkgelegenheid en innovatie. Wij vragen gemeenten en raadsleden of:

  • Wilt u voorkomen dat Eneco wordt overgenomen door één private partij?
  • Stelt u eisen aan de nieuwe aandeelhouder op het gebied van duurzaamheid, omgang met overgenomen bedrijven en arbeidsvoorwaarden?
  • Stelt u voorwaarden die de continuïteit en stabiliteit van Eneco waarborgen?
  • Worden aandelen eerst aangeboden aan publieke aanbieders of energie coöperaties?
  • Wilt u, voorafgaand aan de verkoop, de maatschappelijke belangen veilig stellen door een beschermingsconstructie in statuten op te nemen?

Maatschappelijk belang beter geborgd bij behoud aandelen

Gemeenten dienen de maatschappelijke belangen uiteindelijk natuurlijk het meest door het behouden van aandelen Eneco. Daarmee hebben zij invloed op verduurzaming van het energiesysteem, werkgelegenheid, levering van warmte en innovatie.