15 maart 2020

Veel gestelde vragen over het coronavirus

In de grote sectoren en bedrijven van CNV Overheid en Publieke Diensten is ons beeld tot nu toe dat er met de bonden en ondernemingsraden adequaat wordt overlegd over te nemen maatregelen. Zoals het advies van de regering om tot het einde van de maand zoveel mogelijk thuis te werken. Ook de voorlichting van de werkgevers lijkt op orde.

 Omdat veel leden het CNV benaderen voor informatie en advies, geven wij antwoord op veel gestelde vragen en andere informatie die je van pas kan komen. Het is uiteraard van harte aanbevolen deze informatie op je werkplek te verspreiden. In verschillende gevallen wordt je aangeraden contact op te nemen met de bond voor persoonlijk advies. Deze dienstverlening is natuurlijk wel voorbehouden aan leden.

Om te weten wat je als burger en als werknemer moet doen kun je prima terecht bij het RIVM en de Rijksoverheid:

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Vragen

 

Mag je er als medewerker zelf voor kiezen om niet te komen naar een bijeenkomst (bijv. in een groot vergadercentrum) ook al gaat de bijeenkomst wel nog wel door. Ook als je niet uit Brabant komt of je niet ziek voelt.

Grote bijeenkomsten gaan niet door. Kleinere wel. Je kunt niet zelf besluiten daar niet heen te gaan. Als je het lastig vindt om te gaan overleg dan met je leidinggevende. Is er een concrete situatie waarin je twijfels hebt, neem dan contact op met CNV Info om even te overleggen wat verstandig is.

Als ons Provinciehuis sluit werken we thuis. Voor medewerkers waarbij thuiswerken niet mogelijk is vanwege de aard van de functie (zoals bodes) gelden andere afspraken. Zij blijven thuis op kosten van de provincie en halen de uren op een later tijdstip in. Dit is conform de cao.

In het algemeen kan verlof slechts op verzoek van de werknemer worden opgenomen. Verder moeten we in concrete situaties kijken wat er in een cao is afgesproken. Bij deze vraag gaat het waarschijnlijk om artikel 5.3 van d cao Provincies. Deze bepaling ziet op een specifieke situatie van werkdagen voor of na een feestdag. De situatie rond Corona is anders. In principe hoef je geen uren in te halen als je werkgever geen werkplek kan aanbieden en je geen functie hebt waarbij je kunt thuiswerken. Als je in jouw sector of bedrijf met een dergelijke situatie te maken krijgt, neem dan contact op met CNV Info, dan kijken we er naar.

Scholen kunnen beslissen om tijdelijk te sluiten vanwege besmettingsgevaar. Soms kan het even duren voordat een werknemer opvang heeft gevonden voor zijn kind(eren).

De werknemer kan dan eventueel recht hebben op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof. De werkgever betaalt in principe het loon door tijdens het verlof. Het verlof duurt zo kort mogelijk, uiterlijk totdat de werknemer opvang geregeld heeft. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/welke-soorten-verlof-zijn-er

Ik ben bang om naar het werk te gaan, mag ik thuisblijven?

Het advies aan werkgevers is werknemers tot einde van de maand zoveel mogelijk thuis te laten werken. Als dat voor jou niet mogelijk is ben je in beginsel gehouden aan het werk te gaan op jouw werklocatie. Als er geen risico is geconstateerd ben je in principe gehouden te gaan werken. Je kunt voorzorgsmaatregelen treffen, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werknemers

Als je toch veel moeite hebt om naar je werk te gaan, neem dan contact op met je leidinggevende. Misschien is er een mouw aan te passen. Neem bij twijfel contact op met CNV Info zodat je goed voorbereid je leidinggevende kunt benaderen.