21 augustus 2020

Vraag tijdig toeslagen aan over 2019

Heb je wellicht recht op toeslagen over 2019, en heb je deze nog niet aangevraagd? Doe dit dan vóór 1 september 2020.

Mocht je nog geen afspraak hebben gemaakt, dan adviseren wij je dringend zelf een telefonische aanvraag toeslagen te doen via de BelastingTelefoon op 0800 – 0543. De datum van het telefonische contact met de BelastingTelefoon wordt gezien als de datum van aanvraag.

Laat geen geld liggen, doe je aanvraag op tijd.

PS. Dit geldt niet voor de kinderopvangtoeslag 2019.

Voor meer informatie: www.toeslagen.nl.