9 november 2018

Werkgevers en vakbonden behalen een onderhandelingsresultaat over een nieuwe CAO PLb en Sectoraal Sociaal Plan PLb

Niet makkelijk, maar toch gelukt! Na intensief overleg hebben werkgevers en vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao PLb. De medewerkers gaan er in totaal 6,25% op vooruit in de komende cao-periode. Het Sectoraal Sociaal Plan wordt voortgezet tot en met 31 december 2021. Een nieuw hoofdstuk over duurzame inzetbaarheid in de cao en een andere aanpak met een nieuwe vitaliteitsregeling.

Ben Hoogendam, bestuurder CNV Publieke Diensten: “Dit onderhandelaarsakkoord is gebaseerd op inbreng van ruim 2000 werkers in de Plb. Vakbonden en werkgevers stonden dus voor de taak om daar een evenwichtig pakket van te maken. Niet makkelijk want diverse groepen willen soms ook tegenstrijdige wensen. We zijn daar wel in geslaagd. Als CNV kiezen we een cao die rekening houdt met de noodzaak voor de sector en de werknemers om de energietransitie te overleven. Door vitaliteit en inzetbaarheid op de veel concreter handen en voeten te geven. Dat levert het begin van een omslag op. Niet langer alleen de gevolgen van bezwarende werkomstandigheden of slijtage “af te kopen” maar te sturen op preventie en investeren in mogelijkheden om te kunnen veranderen. Door niet alleen voor loon te gaan maar ook geld te steken in het sociaal plan. En nog veel meer. Daarom zie ik uit naar de infobijeenkomsten die we vanaf half november starten.

Klik hier voor het communicatiebericht namens alle partijen en het onderhandelingsresultaat.