19 februari 2017

Werknemers kolencentrales verdienen zekerheid

‘Nu niet alle kolencentrales dichtgaan, is het zaak om te werken aan andere manieren van verduurzaming. Voor het milieu, maar ook voor de duizenden werknemers in de kolenketen. Zij verdienen zekerheid en perspectief. ‘ Dit zegt Ben Hoogendam, bestuurder CNV Publieke Diensten, op het besluit om de sluiting van de resterende kolencentrales over te laten aan een nieuw kabinet.

Hoogendam: ‘We zijn overtuigd van de noodzaak te vergroenen en te verduurzamen. Het tempo moet daarbij omhoog. Maar dan is het niet logisch om efficiënte centrales te sluiten, zonder dat er voldoende garanties zijn dat er dan geen elektriciteit binnenkomt die opgewekt wordt door meer vervuilende bruin en steenkoolcentrales uit het buitenland.’

CNV Publieke Diensten roept op om meer werk te maken van het beprijzen van CO2-uitstoot in Europees verband.  Hoogendam: ‘Ook zijn er slimmere manieren om de bestaande centrales efficiënter te laten werken, gecombineerd met meer inzet van CO2 afvang en opslag in deze tussenfase.’

Daarbij ziet CNV Publieke Diensten juist kansen op behoud van werkgelegenheid en het creëren van banen die bij de techniek van CO2-opslag en benutting van warmte nodig zijn. ‘Een gefaseerde aanpak betekent ook dat er minder geld nodig zal zijn om werknemers in de kolenketen van werk naar werk te krijgen’, aldus Hoogendam.