Conflict

Recht op gouden handdruk?

Nee. Daar heeft niemand ooit recht op. De kantonrechter kan een dergelijke vergoeding vaststellen, maar er is geen wettelijke basis om een vergoeding te eisen. Wel is het zo dat als de werkgever een beëindigingsovereenkomst wil afsluiten u kunt verzoeken of hij dan bereid zou zijn om u een beëindigingsvergoeding toe te kennen.

Kan ik gedwongen worden uren in te leveren?

U hoeft hier zeker niet aan mee te werken. Als u besluit om hier wel aan mee te werken, dan adviseren wij u om eerst contact met ons op te nemen om de mogelijke gevolgen hiervan te overleggen. Bij ontslag wordt uw grondslag voor WW ook lager.

Wat gebeurt er als jouw zaak aan de rechter wordt voorgelegd?

De jurist die jouw zaak behartigt, toetst de haalbaarheid van een gerechtelijke procedure. Indien een procedure wordt gestart treedt de jurist op als jouw raadsman/raadsvrouw en staat deze je bij als de zaak door de rechter wordt behandeld.

Kan ik opnieuw disciplinair gestraft worden?

Ja, dat kan. Bij het bepalen van de nieuwe disciplinaire straf kan rekening worden gehouden met de eerdere straf. Dit kan leiden tot een hogere straf.

Ik heb een conflict op mijn werk met mijn werkgever en heb hulp nodig. Ik durf echter geen contact op te nemen met de vakbond omdat ik niet wil dat mijn baas dat weet. Wat kan ik doen?

Je kunt altijd CNV om raad vragen. CNV zal niet zonder jouw medeweten contact opnemen met je werkgever. Als je laat weten dat je dat niet wenst, dan zal CNV alleen adviezen geven. Uiteindelijk bepaal je zelf wat je met deze adviezen doet.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}