Faillissement

Mijn werkgever dreigt failliet te gaan en ik heb nog loon tegoed. Wat kan ik doen?

Remy Janischka, jurist bij het CNV: ‘Als je werkgever failliet dreigt te gaan en je hebt nog loon tegoed, dan kun je contact opnemen met de curator. Dat is degene die voor jou als schuldeiser het faillissement afwikkelt.

Bij een faillissement zijn er vaak zoveel schulden dat je loon niet meer betaald kan worden. Gelukkig biedt het UWV dan uitkomst. Jouw salaris over een periode van maximaal drie maanden en het nog niet betaalde vakantiegeld, krijg je van het UWV.

Wat is surseance van betaling?

Als je werkgever in financiële moeilijkheden raakt, kan de directie surseance van betaling aanvragen. Dit is een periode waarin de werkgever uitstel van betaling krijgt. Tijdens deze ‘adempauze’ heeft de werkgever de kans om alsnog geld bij elkaar te krijgen. De rechter stelt tijdens deze periode een bewindvoerder aan die verantwoordelijk wordt voor de dagelijkse gang van zaken. Tijdens de surseance ontvang je gewoon salaris.

Wat is een faillissement?

Wanneer een werkgever niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen (of de periode van surseance is niet voldoende), dan kan hij of zijn schuldeisers een faillissement aanvragen. Er moeten minimaal 2 schuldeisers zijn. Een faillissement is een gerechtelijk beslag op een vermogen en beschermt zo de rechten van de schuldeisers. Als je nog loon tegoed hebt van de werkgever dan ben je ook schuldeiser. Een curator handelt de financiële zaken af.

Word ik ontslagen bij een faillissement?

Ja, als een verkoop (overname) of doorstart niet lukt, dan vraagt de curator ontslag aan voor alle werknemers. De curator fungeert dan in de rol van de werkgever. Daarvoor heeft hij geen ontslagvergunning nodig. Wel moet hij rekening houden met de wettelijke opzegtermijn. Die is in geval van een faillissement maximaal 6 weken. Tijdens de opzegtermijn kun je verplicht worden om te blijven werken. Ook na die 6 weken kan de curator je vragen door te werken met behoud van salaris. Je blijft in deze periode gewoon in dienst bij je werkgever (in feite de curator).

Wanneer krijg ik een uitkering van het UWV?

Je hebt recht op een uitkering van het UWV bij een faillissement en ook in de volgende situaties:
De rechter heeft de werkgever tijdelijk uitstel gegeven van betaling.
De rechter verklaart de werkgever failliet en wijst een curator aan.
Het lukt de werkgever niet om uit de financiële problemen te komen, hij krijgt van de rechtbank een regeling om de schulden af te lossen.
Meld je direct bij het UWV als je werkgever geen geld meer heeft om je loon te betalen.

Waar heb ik nog recht op?

Het kan zijn dat je nog niet volledig salaris hebt ontvangen, terwijl je er wel voor hebt gewerkt. Dat kan ook gelden voor vergoedingen. Er is een aantal financiële zaken waar je nog recht op hebt:
– Je salaris tijdens de opzegtermijn. Overuren worden niet vergoed, behalve als je nog werkt in opdracht van de curator.
– Achterstallig loon; dat wordt door het UWV betaald, maar alleen over de laatste 13 weken voorafgaand aan de opzeggingsdag.
– Reiskosten, reisuren vergoeding, kleding vergoeding.
– Niet opgenomen vakantiedagen; alleen uit het jaar voorafgaand aan de surseance/faillissement.
– Achterstallige pensioenpremies.

Meld je altijd aan bij het UWV, ook in het meest gunstige geval dat je loon altijd betaald is en je direct een nieuwe baan hebt. Het UWV is verantwoordelijk voor het betalen van achterstallige pensioenpremies aan het pensioenfonds. Het UWV betaalt pas na ontvangst van een melding van de werknemer.

Eindigt mijn arbeidsovereenkomst als mijn werkgever failliet gaat?

De curator moet je arbeidsovereenkomst opzeggen. Hiervoor heeft hij geen ontslagvergunning van het UWV voor nodig.

Moet ik tijdens de opzegtermijn beschikbaar blijven?

Formeel gezien moet je tijdens de opzegtermijn beschikbaar blijven om in opdracht van de curator werk te doen. Maar het kan zijn dat je voor het verstrijken van de termijn ander werk hebt gevonden. Overleg hierover met de curator. Als hij ermee instemt dat je eerder bij een nieuwe werkgever begint, dan betaalt het UWV je salaris door tot de eerste dag van je nieuwe dienstverband.
Als je na het verstrijken van de opzegtermijn geen nieuwe baan hebt, kan je aanspraak maken op een reguliere werkloosheidsuitkering. Er is dan geen sprake van vrijwillige werkeloosheid.

Vervalt het concurrentiebeding automatisch als een bedrijf failliet gaat?

Het is een misverstand dat het concurrentiebeding automatisch vervalt als een bedrijf failliet gaat. Het uitgangspunt is dat het concurrentiebeding na faillissement gewoon van kracht blijft. Het kan wel zo zijn dat de curator vrijwillig afstand doet van het concurrentiebeding dan wel dat middels een gerechtelijke procedure het beding geheel of ten dele terzijde wordt gesteld. Er zijn meerdere procedures geweest over dit onderwerp. De curator kan, volgens de meeste kantonrechters, werknemers wel aan het concurrentiebeding houden.

Doorstart en concurrentiebeding
Wanneer er sprake is van een doorstart na faillissement neemt een koper de onderneming over. De meeste medewerkers zijn dan al door de curator ontslagen. Het blijkt in de praktijk   dat vaak een beperkt aantal medewerkers in dienst treedt bij de opvolgende partij.  De nieuwe koper zal over het algemeen met de nieuwe werknemers ook een concurrentiebeding willen overeenkomen en tegelijkertijd met de curator afspreken dat voor die werknemers geen rechten aan het oude beding zullen worden ontleend.

Belang werknemer
De werknemers hebben echter ook een belang. Zij moeten op zoek naar een nieuwe baan. Medewerkers zijn door het faillissement al benadeeld en er moet een goede reden zijn om medewerkers aan het concurrentiebeding te houden. Ieder geval zal apart bekeken worden en er moet een goede afweging worden gemaakt. Over het algemeen kan een curator enkel beroep doen op het behouden van het concurrentiebeding wanneer dit een voorwaarde is voor het slagen van de doorstart. Eén en ander vergt een maatwerk beoordeling. Als lid van het CNV kunt u voor advies hierover contact zoeken met CNV-Info.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}