Overlijden

Welke zaken moeten er na een overlijden worden geregeld?

Er moeten allerlei zaken worden geregeld rondom een overlijden. Het belangrijkste advies is: wat u van te voren kunt regelen, regel dit in overleg met nabestaanden. Zeker in zo’n moeilijke periode is er al veel te doen en moeten zaken op een rijtje worden gezet.

Wat kan CNV voor mij of mijn nabestaanden doen?

In de CNV brochure Rondom Overlijden worden handreikingen gedaan om juist de praktische zaken te regelen. De handleiding omvat naast informatie ook een aantal invulstaten.

Hoe zit het met de financiële zaken als het gaat om inkomen, uitkeringen e.d.?

Voor degenen die werken geldt het volgende. Door het overlijden komt er een einde aan de arbeidsverhouding. Er kan derhalve geen aanspraak meer worden gemaakt op loon. In artikel 7:674 BW is bepaald, dat de werkgever verplicht is aan de nagelaten betrekkingen van de werknemer over de periode vanaf de datum van overlijden tot en met een maand na het overlijden, een uitkering te verlenen ten bedrage van het loon waarop de werknemer recht had. Deze uitkering ( 1 tot 3 maandsalarissen ) mag belasting- en premievrij worden betaald. Kijk in elk geval in de arbeidsovereenkomst en CAO wat daarin staat over de uitkering.

Hoe kom ik in het bezit van CNV-brochure Rondom Overlijden?

U kunt deze brochure downloaden; de brochure is niet schriftelijk te bestellen.
CNV-brochure Rondom Overlijden

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}