Staking

Ik wil gaan staken. Krijg ik als lid van CNV nu een uitkering?

Als u staakt, verricht u geen werk en heeft u geen recht op loon. Als CNV-lid kunt u dan aanspraak maken op een stakingsuitkering, maar alleen als CNV officieel meedoet aan de staking en die langer dan vier uur duurt.

Welke acties organiseert CNV?

We zijn van nature geen stakersbond, maar soms komen we in actie als verder overleggen zinloos is.

Klik hier voor een overzicht van recente acties.

Wat is een staking?

Een staking is het collectief neerleggen van het werk of een andere vorm van een collectieve actie door werknemers, zoals een langzaam-aan-actie, stiptheidsactie of bedrijfsbezetting. Een staking heeft tot doel werkgevers of derden tot een bepaald handelen of nalaten te bewegen. Zodra de beoogde doelen zijn bereikt, worden de werkzaamheden hervat. CNV is terughoudend met het meedoen aan een staking, omdat onze organisatie CAO-conflicten het liefst aan de onderhandelingstafel oplost.

In Nederland is er een recht op staking. In geval van een conflct met de werkgever, kunnen acties aan de werkgever worden aangezegd. Een recent voorbeeld is de staking van de gemeentelijke reinigingsdiensten om op of rond Koninginnedag huisvuil op te halen of straten schoon te maken. Een zgn. wilde staking is niet door de vankonden aangezegd.

Het is aan de rechter om een oordeel te geven over de (on) rechtmatigheid over de acties.

Wanneer heb je in geval van staking geen recht op ontslagbescherming?

Als je niet bent aangesloten bij een vakbond is er geen ontslagbescherming. Dit geldt ook voor een wilde staking, omdat deze niet is georganiseerd door een erkende vakbond. Je bent dus niet automatisch beschermd.

Wanneer is een staking onrechtmatig?

Een staking kan onrechtmatig zijn als de mogelijkheden tot overleg nog niet zijn uitgeput, de staking onzorgvuldig is, of als de staking tijdens de looptijd van een CAO is. Het is aan de rechter om hierover een oordeel te geven. Werkgevers kunnen door middel van een kort geding een rechterlijk oordeel vragen. Indien de rechter een actie onrechtmatig oordeelt, wordt de staking afgeblazen. CNV is terughoudend  met het organiseren van stakingen.

Moet ik mijn werkgever vertellen dat ik meedoe aan een staking van CNV?

Uw werkgever dient tijdig op de hoogte gesteld te worden van een voornemen tot staking. Uw werkgever moet namelijk in staat worden gesteld om noodzakelijke maatregelen te treffen. CNV brengt uw werkgever door middel van een aanzegging tijdig op de hoogte dat en waar er gestaakt gaat worden. U hoeft dat zelf niet te doen. Het kan echter geen kwaad uw direct leidinggevende te informeren over de naderende staking.

Mijn leidinggevende verbiedt werknemers om te gaan staken. Mag dat?

Als de staking door CNV is georganiseerd, heeft u het recht te staken. Uw werkgever mag dit dus niet verbieden! Alleen in uitzonderlijke gevallen zou een staking onrechtmatig kunnen zijn. U kunt er echter van uit gaan dat als CNV staakt, dit een uiterste middel is en de staking rechtmatig is. Als uw werkgever u verbiedt te staken, of u onder druk zet om niet deel te nemen, adviseren wij u direct contact op te nemen met CNV.

Krijg ik mijn salaris doorbetaald tijdens een staking?

Als u als werknemer deelneemt aan een staking en dus niet werkt, kan uw werkgever uw salaris voor de periode dat u staakt inhouden. De hoofdregel van het Burgerlijke Wetboek is: geen arbeid, geen loon. Het gebeurt vaak dat het salaris tijdens een staking ingehouden wordt. Als de staking (mede) door CNV is uitgeroepen, komt  u in aanmerking voor een stakingsuitkering mits uw salaris daadwerkelijk verlaagd is door de staking.

Moet de werkgever mijn salaris door betalen bij een staking, terwijl ik als werkwillige gehinderd wordt om te werken?

Volgens het Burgerlijk Wetboek krijgt iemand die niet werkt, geen salaris. Bij een door de vakbonden georganiseerde staking, hoeft de werkgever geen loon te betalen aan een stakende medewerker. Daarvoor hebben de bonden stakingskassen. Iets anders is als u als werkwillige vanwege een staking gehinderd wordt uw werk te doen. Uw salaris moet dan worden doorbetaald. U moet wel tegen uw werkgever zeggen dat u wilt werken.

Wat kan mijn werkgever ondernemen als ik toch blijf doorstaken, terwijl de rechter het verboden heeft?

Als de staking onrechtmatig is verklaard door de rechter en u blijft toch doorstaken, dan handelt u onrechtmatig of pleegt u een wanprestatie, omdat u de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet na komt. Een werkgever zou een aantal dingen kunnen doen:

  • geen loon betalen;
  • een disciplinaire maatregel nemen;
  • de werknemer dwingen te werken, desnoods via de rechter;
  • als uiterste middel kan ontslag op staande voet volgen of kan de werkgever de kantonrechter vragen de overeenkomst te ontbinden wegens een gewichtige reden.

Het is en blijft van belang om in een dergelijke situaties het advies van de vakbond op te volgen om te gaan werken. U voorkomt een hoop problemen en is dit dan wel de moeite waard?

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}