Medezeggenschap

Als je in de OR zit, wil je een serieuze en professionele gesprekspartner zijn; voor de andere OR-leden, voor je achterban en voor de bestuurder volgens de WOR. CNV Academie, onderdeel van CNV Connectief, kan je hierbij helpen. Je kunt verschillende trainingen volgen of kiezen voor een structureel partnerschap met de Academie.

Trainingen

Waar moet de OR allemaal op letten? Wat wil je als OR bereiken? Hoe kun je ervoor zorgen dat de OR haar tijd efficiënt gebruikt? Wat zijn de rechten en plichten van de OR? Dit kan CNV Academie je allemaal leren. Samen met jou wordt er gekeken naar jouw persoonlijke leerbehoefte is, of die van de OR als geheel. We maken dan één of meerdere trainingen op maat.

 • Basistraining OR
  Wat is de rol van de ondernemingsraad? Wat mag en wat moet de raad? Wat zijn de rechten en plichten? Waar en hoe zijn die vastgelegd?
  Lees meer
 • Rol van de OR bij fusies en reorganisaties
  Hier wordt ingegaan op de rol van de OR en de rol van vakbonden bij reorganisaties
  Lees meer
 • Sterker functioneren als OR
  Wil je meer structuur, meer diepgang, meer duidelijkheid of betere communicatie?
  Lees meer
 • OR & invloed
  Niet alle ondernemingsraden zijn tevreden over de hoeveelheid invloed die ze hebben, maar wat kan je hieraan doen?
  Lees meer
 • OR & werkdruk
  Wat kan de OR doen aan de werkdruk binnen een organisatie?
  Lees meer

OR Partnerschap

Wil je als OR structurele ondersteuning? Dat kan, met het OR Partnerschap. Dit geeft een OR precies de ondersteuning die nodig is, zoals actuele kennis, goed advies bij lastige situaties of gewoon eens een goed gesprek over het verbeteren van de medezeggenschap. Als OR schaf je dit pakket aan voor een jaar. Je krijgt dan een vaste contactpersoon bij de Academie waar je het hele jaar mee kunt sparren en waarbij je met al je OR-vragen terecht kunt. Er zit ook 8 uur dienstverlening in het pakket, wat gebruikt dan worden voor trainingen, advies op afstand of het bijwonen van vergaderingen door de adviseur. Het verschil met een losse training is dus dat het structureel is en dat je een vaste contactpersoon hebt om vragen aan te stellen. Klik hier voor meer informatie over het OR-Partnerschap.

Training, advies en Partnerschap: het is altijd maatwerk.

Voor meer informatie, bel naar 030 751 1785 of stuur een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl. Hier kun je jouw OR ook aanmelden voor het Partnerschap.