OR & invloed

Lang niet alle ondernemingsraden zijn tevreden met de feitelijke invloed die ze hebben. Men vindt dat de eigen invloed te weinig is, of te laat. Nu kun je hier iets aan doen.

Inhoud training OR en invloed

De invloed van een ondernemingsraad hangt af van de veel verschillende factoren. Tijdens de training zullen we ingaan op de verschillende factoren die bepalen hoeveel invloed jouw OR heeft binnen je organisatie.

Je kunt hierbij denken aan:

  • kennis van zaken (wettelijke bevoegdheden, belangrijke bevoegdheden kennen zoals termijnen, informatierecht, initiatiefrecht)
  • het hebben van een eigen visie op medezeggenschap en een positiekeuze (hoe en wanneer willen wij betrokken zijn, of vanuit welke speerpunten en criteria beoordelen we het voorgestelde beleid?)
  • een aantal vaardigheden zoals duidelijk communiceren, onderhandelen, omgaan met druk en conflicten e.d.
  • spreken namens de achterban. Een raad die spreekt namens zijn achterban heeft duidelijke en grotere invloed dan een raad waar alleen de eigen leden hun mening geven.

In de training OR en invloed gaan we met deze thema’s aan de slag, zodat je beter in staat bent jouw invloed als raad te vergroten. Tijdens een training van een dagdeel kun je kiezen voor twee van de vier bovengenoemde onderwerpen. Je kunt bijvoorbeeld ook een training van een hele dag aanvragen, of twee losse dagdelen, en aandacht geven aan alle thema’s. Het uiteindelijke programma en de invulling van de gekozen thema’s wordt altijd vooraf met de trainer besproken en op jouw wensen afgestemd.

Voor wie?

Voor OR’en in de sector Overheid & Publieke Diensten.

Offerte incompany training OR en invloed

We werken altijd op maat. Vraag naar de mogelijkheden! De training wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

Meer weten?

Wil je meer informatie of heb je vragen? Bel met (030) 751 1785.