OR & werkdruk

De werkdruk in veel overheidsorganisaties is hoog, dat is bekend. Dat dit nadelige gevolgen heeft zoals een hoger ziekteverzuim en minder plezier in het werk is ook bekend. Is dit nu een onderwerp waar de OR wat aan kan doen? Jazeker! De OR heeft per slot van rekening initiatiefrecht en kan onderwerpen agenderen met als doel de praktijk in de organisatie te veranderen.

Om te beginnen kan de OR inzicht vragen in de situatie: hoe is het nu precies gesteld met de werkdruk, en wat wordt al ondernomen? Hoe groot is het probleem? Maar dan komt ook de vraag, welk beleid heeft er met werkdruk te maken, en hoe kan de OR daar iets verstandigs over zeggen?

Inhoud training OR en werkdruk

In deze training gaan we daar op in. Je krijgt inzicht in welke bevoegdheden spelen, en via welke onderwerpen je het thema werkdruk op de agenda krijgt. En belangrijker, inzicht in welke maatregelen jouw organisatie daarbinnen kan nemen. Zo kun je kijken of je eigen organisatie daar ook op de goede manier mee bezig is, en zinnige suggesties doen voor verbetering.

Voor wie?

Voor OR’en in de sector Overheid & Publieke Diensten.

Offerte incompany training OR en werkdruk

Het programma van de training en de invulling van de gekozen thema’s wordt altijd vooraf met de trainer besproken en op jouw wensen afgestemd. We werken altijd op maat. Vraag naar de mogelijkheden! De training wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

Meer weten?

Wil je meer informatie of heb je vragen, bel met (030) 751 1785.