Pensioen: korten

Gaat het bij het korten alleen om de pensioenuitkeringen?

Nee, indien bij een pensioenfonds gekort wordt gaan niet alleen de uitkeringen voor gepensioneerden omlaag. De verlaging geldt ook de pensioenaanspraken van werknemers die bij het betreffende pensioenfonds zijn aangesloten.

Hoe weet ik of mijn pensioenfonds wel of niet gaat korten?

De enige die daar uitsluitsel over kan geven is uw pensioenfonds. In de media circuleren weliswaar namen van sectoren, bedrijven en pensioenfondsen waar de pensioenen gekort zou gaan worden. Een officiële, openbare lijst van pensioenfondsen die gaan korten is er momenteel niet.  Ook de Nederlandsche Bank komt, vanwege zwijgplicht, niet met een lijst. Het zijn de pensioenfondsen zelf die hun deelnemers moeten informeren over eventuele plannen tot korting.

Kan ik zelf nog iets doen?

U kunt bij uw pensioenfonds informeren of het fonds een van de 14 fondsen is die de pensioenuitkeringen gaat verlagen.

Is er geen ander middel dan korten?

Pensioenfondsen die met tekorten kampen, proberen eerst op andere manieren te herstellen. Bijvoorbeeld door de pensioenen niet meer jaarlijks te verhogen (indexeren) of door de pensioenpremie te verhogen. Als dat niet of onvoldoende helpt is het verlagen van het pensioen een uiterst middel.

Overigens kunnen pensioenfondsen in latere jaren, indien de financiële positie dan veel beter is, de eventuele kortingen weer (deels) ongedaan maken.

Gaan pensioenfondsen wel goed om met de ingelegde pensioenpremies?

De vermogenspositie van pensioenfondsen wordt meestal uitgedrukt in de dekkingsgraad. Een dekkingsgraad van 100 procent betekent dat het pensioenfonds precies aan zijn huidige verplichtingen kan voldoen. Na de vermogensverliezen in 2008 stegen bij veel fondsen in 2009 de dekkingsgraden weer: de rendementen herstelden. De huidige problemen hebben vooral te maken met de lage rente. Pensioenfondsen hebben geen invloed op de hoogte van de rente. Wel moeten pensioenfondsen bij een lage rente vandaag meer geld in kas hebben om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen.

Is er straks nog wel geld voor mijn pensioen?

Nederland heeft internationaal vergeleken een goed pensioenstelsel. Dat moet zo blijven. Wie nu meer geld uitgeeft dan er is, schuift de rekening door naar volgende generaties. Daarom is het belangrijk dat pensioenfondsen nu financieel herstellen. De jongeren van nu moeten niet het kind van de rekening worden.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}